Gras groeit...

Waar werken we aan.


Nederland is in transitie. Van sociaal domein tot de financiele sector. Er is behoefte aan vernieuwing en innovatie. Het moet anders. En het kan ook anders. Gras ondersteunt organisaties in hun innovatieslag. Wij zijn de nieuwe generatie die van grote meerwaarde is voor de uitdagingen van vandaag.

We werken met passie aan organisatieveranderingen. We hebben een brede achtergrond in de veranderkunde, maar we doen en denken net even wat anders. We zijn ondernemend, creatief, flexibel en energiek. En we hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn om beweging te creëren.

Zorg-en-Zekerheid
Zorg en Zekerheid

Creatieve bijdrage aan de organisatieontwikkeling richting Conversation Company

Gemeente-Leiden
Gemeente Leiden

Vormgeven van het verandertraject gericht op het realiseren van Innovatie DNA binnen de organisatie

Regio Rivierenland
Regio Rivierenland

Ondersteunen in de vormgeving van Het Nieuwe Werken en Zelfredzaamheid binnen de regio

GGD Noord-Oost Gelderland
GGD Noord-Oost Gelderland

Opzetten en inhoudelijk vormgeven van het (online) innovatienetwerk Centrum Seksuele Gezondheid

GGD Regio Utrecht
GGD Regio Utrecht

Idee- en conceptontwikkeling van de GGD Ouderapp

BZ
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Opzetten en coordineren van Future Centre & Strategy Lab

Werkorganistie-Duivenvoorde
Werkorganisatie Duivenvoorde

Opzetten en vormgeven van een sociaal innovatieve beweging gericht op Het Nieuwe Doen

BV-Nederland
BV Nederland

Opzetten en begeleiden van meerdaagse innovatietrajecten voor jonge professionals met passie voor het publieke domein

Waar we goed in zijn.


Alles wat we doen, doen we als partners. We prikkelen en inspireren mensen en we mobiliseren de bestaande vernieuwingskracht in de organisatie. We geloven dat je verandert door te doen. En we geloven dat je moet verleiden tot veranderen. Wij bieden inspiratie en handvatten om beweging te stimuleren en te verbinden aan de organisatiedoelen. Samen zetten we de ramen open!

Projecten.

In onze projecten werken we aan duurzame oplossingen voor vernieuwingsuitdagingen waar de organisatie voor staat. Vanuit het principe van omdenken kijken we uitsluitend oplossingsgericht naar het vraagstuk. Om tot verfrissende resultaten te komen werken we in al onze projecten met een krachtige mix van mensen.

Abonnementen.

We verbinden onszelf voor een wat langere periode (3 tot 12 maanden) aan een organisatie. We werken 2 a 3 dagen per week mee in de organisatie en werken structureel aan beweging van binnenuit. Hierbij maken we gebruik van alle lego die we tot onze beschikking hebben.

Quick Scans.

We werken in een week toe naar een toekomstgericht innovatieplan. We bouwen met elkaar aan een ambitie. We schetsen helder de kansen en mogelijkheden en maken obstakels en uitdagingen zichtbaar. De resultaten koppelen we aan een concrete 30/60/90-dagen aanpak die we in een visuele traktatie terugkoppelen.

Bootcamps.

We stimuleren en mobiliseren de interne veranderkracht van organisaties. We verbinden koplopers middels een inhoudelijke, meerdaagse Inspiratie-Bootcamp. Met elkaar werken we aan een (h)echt team dat de ramen zelfstandig openzet. Wij begeleiden het proces en bieden alle inspiratie en handvatten die nodig zijn.

Pressurecooker.

In één dag werken we met ons team aan een complex organisatievraagstuk. Vaak een vraagstuk waarop inspiratie van buiten wenselijk is. We kijken oplossingsgericht en brengen inspiratie mee vanuit alle hoeken. In al onze pressurecookers streven we concrete resultaten na die vanaf morgen direct opgepakt kunnen worden.

Workshops.

Met onze verschillende workshops inspireren en prikkelen we tot bewegen. Van ‘Dynamisch Managen’ tot ‘Retro-Innovatie’. Van 'Jobcrafting' tot ‘Veranderen door verleiden’. Van ‘Slimmer Werken met Social Media’ tot allerhande workshops gericht op teambuilding. We prikkelen tot bewegen.

Wie Zijn We.


We zien dat organisaties willen innoveren. Maar beweging komt lastig tot stand.

Wij zetten de ramen open. Wij zijn Gras.

1. We zien dat organisaties willen innoveren.

Nederland is in transitie. Van de zorgsector tot de financiële sector en van energie tot retail. Een wind van innovatie en duurzaamheid waait door ons land. Kansen te over voor organisaties en netwerken om op andere manieren samen te werken en met elkaar te bouwen aan een duurzame toekomst. Maar te veel organisaties worstelen nog met interne samenwerkingsvraagstukken. Er is behoefte aan beweging… maar mensen zitten stil. Er is behoefte aan een frisse wind… maar de ramen blijven dicht.

2. Maar beweging komt lastig tot stand.

Vanuit Gras willen we de ramen openen en samen met organisaties werken aan beweging! Binnen organisaties is de ruimte om te bewegen en vergroenen vaak beperkt. We zien dat de budgetten blijven krimpen en er weinig ruimte is voor het aannemen van jong(er) personeel. Er staat veel druk op de lopende dossiers op de korte termijn, waardoor er weinig aandacht is voor innovatie en beweging op de langere termijn. Wij ontwikkelden een nieuw concept om juist in deze tijd van bezuiniging en krimp nieuwe energie en beweging te brengen.

3. Wij zetten de ramen open.

Wij zijn die frisse wind en wij zetten die ramen open. Wij zijn die nieuwe generatie die van grote meerwaarde is voor de uitdagingen waar organisaties voor staan. Wij zijn die nieuwe generatie met passie voor en kennis van organisatieverandering. Wij zijn die nieuwe generatie die anders denkt en anders doet. Wij zijn ondernemend, creatief, flexibel en energiek. En wij hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn om beweging te starten.

4. Wij zijn Gras.

Samen realiseren we een frisse wind. We prikkelen en inspireren mensen en we mobiliseren de bestaande vernieuwingskracht in de organisatie. We geloven niet in grote verandertrajecten om beweging te starten. Bewegen begint bij het aanspreken van individuele bevlogenheid. Wij bieden inspiratie en handvatten om die bevlogenheid te stimuleren en te verbinden aan de organisatiedoelen. Voor sommige vraagstukken zijn grijze haren nodig. Voor sommige vraagstukken groene energie. Daarom Gras!

Ons Team.


Samen staan we sterker.

Dit is wat ons inspireert.


Wat ons inspireert delen we graag ook met jou. Daarom onderstaand onze meest recente inspiratiebronnen. Wellicht geeft je dit nog beter zicht op wie we zijn en waar we in geloven. Artikelen, documentaires, animaties of bijvoorbeeld blogs: het kan allemaal. Inspiratie moet je delen!

Ricardo Semler

Organiseren zonder regels

What if your job didn’t control your life? Brazilian CEO Ricardo Semler practices a radical form of corporate democracy, rethinking everything from board meetings to how workers report their vacation days (they don’t have to). It’s a vision that rewards the wisdom of workers, promotes work-life balance — and leads to some deep insight on what work, and life, is really all about.

Serious Ambtenaar

Krachten bundelen

Serious Ambtenaar is een goedendoelenactie waarbij overheidsinstellingen een vraagstuk neerleggen bij Serious Ambtenaar en hiervoor geld aan Serious Request doneren. In ruil hiervoor krijgen ze 10 Serious Ambtenaren die in twee dagen een advies ontwikkelen waar de organisatie mee verder kan. Zo vindt er kruisbestuiving van ideeën plaats en worden problemen door frisse denkers aangepakt. Inspirerend om aan mee te doen!

Simon Sinek

Leiderschap

Managementdeskundige Simon Sinek suggereert dat een goede leider iemand is die ervoor zorgt dat zijn werknemers zich veilig voelen. Hij tekent een cirkel van vertrouwen om zijn werknemers. Maar zorgen voor vertrouwen en veiligheid - vooral in een ongelijke economie - betekent ook een grote verantwoordelijkheid nemen.

Omdenken

Ja, en!

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Dus bij het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden reageer je niet met 'ja maar…' (probleemdenkend) maar kijk je verder vanuit: 'ja, en…' (oplossingsgericht).

Rutger Bregman

Betere samenleving.

Rutger Bregman is historicus en schrijver die de wereld wil veranderen met zijn verhalen. Geïnspireerd door ideeën van oude denkers filosofeert hij over de toekomst. In zijn boeken en zijn artikelen voor online platform De Correspondent filosofeert Bregman over mogelijke utopieën voor een betere samenleving. In veel van zijn utopieën een inspiratiebron voor ons!

Verbeter de wereld

Aan de slag met je idealen

Verbeter de Wereld wordt gevormd door een groep professionals die zich vrijwillig inzetten om de wereld eerlijker, mooier en blijer te maken. Ze werken als professionele trainers en coaches bij verschillende trainingsbedrijven. Als trainee ga je aan de slag met je idealen. Een betere wereld begint bij jezelf. Tijdens het traineeship werk je aan je project, die in lijn ligt met jou visie voor een betere wereld. Kansen voor iedereen!